0

Privacy Statement

Inleiding

 

Beauty joie neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit privacy statement leggen we uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen.
Daarnaast kun je in dit privacy statement lezen wat jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit privacy statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met linda@beauty-joie.nl

 

Wie is Beauty joie?

 

Beauty joie is een eenmanszaak gevestigd aan de van beeck calkoenstraat 32A, 3945 CD te Cothen. Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 30266972.

Beauty joie is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Beauty joie verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt Beauty joie jouw gegevens?

 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Beauty joie persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Beauty joie voor dat specifiek doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door beauty joie worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden hebben we alles gegroepeerd naar gegevensstroom.

Dienstverlening, klantbeheer en financiële administratie.

 

Doeleinde Financiële administratie

  • Gegevens Factuuradres, openstaand saldo
  • Grondslag Wettelijke verplichting
  • Bewaartermijn Zo lang noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde Beheer van bestellingen

  • Gegevens NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-Mailadres.
  • Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
  • Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Doeleinde Facturatie

  • Gegevens NAW-gegevens, leveringsadres, factuuradres, telefoonnummer, betalingsgegevens, e-Mailadres.
  • Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
  • Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

Hoe verkrijgen we jouw persoonsgegevens?

 

Beauty joie heeft gegevens over jouw in bezit omdat jij die gegevens aan ons hebt verstrekt.

 

Wat zijn jou rechten?

 

Onder de europese algemene verordening persoonsgegevens beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jou gegevens en de verwerking ervan.

 

Inzage

 

Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd bekijken. Als je je persoonsgegevens wilt inzien kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien na een inzageverzoek kun je een verzoek hiertoe doen bij Beauty joie. Je kunt Beauty joie verzoeken je gegevens te wijzigen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen.

 

Beperken van verwerken

 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Beauty joie te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ’gerechtvaardigd belang’ van Beauty joie of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Beauty joie te verkrijgen. Beauty joie zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen is te openen. Ook op deze manier kun je je gegevens bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Beauty joie je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

Reactie door Beauty joie

 

Een verzoek kan verstuurd worden naar ​linda@beauty-joie.nl​. Beauty joie zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in ieder geval niet later dan een maand nadat Beauty joie een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Beauty joie je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 

Ontvanger van de persoonsgegevens

 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • verwerkers

Het kan zijn dat Beauty joie verplicht is je persoonsgegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van wettelijke verplichting.

 

Kan dit privacy statement worden gewijzigd?

 

Dit privacy statement kan worden gewijzigd en we adviseren je regelmatig het privacy statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met vragen en klachten?

 

Mocht je nog vragen hebben over het privacy statement en de wijze waarop Beauty joie je gegevens gebruikt, dan kun je een email sturen naar l​inda@beauty-joie.nl​. ook als je een klacht hebt over de manier waarop Beauty joie jouw gegevens verwerkt kun je een email sturen. Daarnaast kun je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacy bescherming. in nederland is dat de autoriteit persoonsgegevens.